PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego z indeksem, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone do 30 października.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (godz. 10:00 Bazylika Mariacka),
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania:  raz w miesiącu np: pierwszy piątek miesiąca
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania
  • Uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym – październik, Roratach, Drodze Krzyżowej, 

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata,
a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący, przyjmujący Komunię św.) i bierzmowani katolicy.

Katechezy sakramentalne dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania odbywają się w
czwartki o godz. 18:45 w Salce Katechetycznej.

Ogłoszenia:

  • (11.02.2019) Najbliższe spotkanie w czwartek po feriach szkolnych.  
  • (13.12.2018) Spotkania czwartkowe dla kandydatów do bierzmowania są odwołane w czasie świątecznym do zakończenia parafialnej wizyty duszpasterskiej (kolęd). Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 stycznia o godz. 18:45. Proszę pamiętać o przedświątecznej spowiedzi i systematycznej Eucharystii.  
  • (23.09.2018) Najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w czwartek 4 października o godz. 18.45 w salce katechetycznej. Proszę przynieść 5 zł na katechizm.    
  • (10.09.2018) Uczniów klas III gimnazjum, zapraszamy na katechezę sakramentalną przed bierzmowaniem 2019 w niedzielę, tj. 23 września 2018 r. po do Kaplicy Królewskiej po mszy św. o godz.11:00.