Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Ks. prałat mgr Ireneusz Bradtke

Ks. prałat mgr Ireneusz Bradtke
Proboszcz


Proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Data ur.: 19 czerwca 1963 r.

Data święceń: 4 czerwca 1988 r.

Imieniny: 28 czerwca

i.bradtke@bazylikamariacka.gdansk.pl , tel. +48  58 301 39 82


Inne funkcje:

  • przewodniczący Rady Charytatywnej
  • członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego
  • członek Kolegium Konsultorów
  • kanonik gremialny kapituły kolegiackiej staroszkockiej

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD