Przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z Przewodniczącym Panem Piotrem Dudą oraz Marynarka Wojenna złożyli kwiaty na grobach śp. ks. Infułata Stanisława Bogdanowicza i śp. Marszałka Macieja Płażyńskiego oraz przy Pomniku Smoleńskim.