Dobiegły końca prace konserwatorskie ozdobnego fryzu odkrytego na elewacji zakrystii kościoła Mariackiego.
Pod kierunkiem Pani profesor Elżbiety Pileckiej (członka Rady Naukowo-Konserwatorskiej Bazyliki Mariackiej) konserwatorzy z firmy Mosaicon wykonali piękną pracę. Gratulacje. 

 

 

Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.