PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego z indeksem, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone do 30 października.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (godz. 11:00 Kaplica Królewska),
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania:  raz w miesiącu np: pierwszy piątek miesiąca
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania
  • Uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym – październik, Roratach, Drodze Krzyżowej.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata,
a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący, przyjmujący Komunię św.) i bierzmowani katolicy.

Katechezy sakramentalne dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania odbywają się w
poniedziałki o godz. 17:00 w Salce Katechetycznej.

Ogłoszenia:

  • (02.10.2017) Spotkanie w salce z 9 października zostaje przeniesione na różaniec i msze św. na zakończenie objawień fatimskich, czyli na 13 października. Różaniec o godz. 17:30, po różańcu msza św z procesją z figura Matki Bożej niesiona przez kandydatów do bierzmowania. Proszę przyjść w  stroju galowym.
  • (18.09.2017) Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. Kandydaci mieszkający poza naszą Parafią muszą dostarczyć pisemną zgodę swojego Proboszcza o zgodzie na bierzmowanie w naszej Parafii. Trzeba mieć świadomość, że Kandydat przeżywa niedzielne msze św. i nabożeństwa we wspólnocie bierzmowanych w naszej parafii. Na najbliższe spotkanie proszę przynieść „Indeks katechetyczny” oraz metrykę chrztu (zwolniona jest osoba ochrzczona w naszej parafii).
  • (05.06.2017) Uczniów klas II gimnazjum, zapraszamy na katechezę sakramentalną przed bierzmowaniem 2018, 18 września 2017 r, o godz. 16:30 do salki katechetycznej.