Aktualnie prowadzone prace

W Bazylice Mariackiej obecnie prowadzone są następujące prace:

1. Kapitalny remont konstrukcji dachu Bazyliki z całkowitą wymianą pokrycia (III kwartał 2018),

2. Odbudowa brakującej sygnaturki (III kwartał 2018),

3. Prace konserwatorskie przy elewacjach korpusu kościoła (III kwartał 2018),

4. Prace konserwatorskie przy oknach Bazyliki (III kwartał 2018),

5. Przebudowa kształtu prezbiterium (II kwartał 2018),

6. Prace konserwatorskie przy ołtarzu koronacji NMP (I kwartał 2019),

7. Rekonstrukcja gotyckich stalli (IV kwartał 2018),

8. Remont szczytów od strony wewnętrznej Bazyliki (IV kwartał 2018),

9. Wykonanie pierwszego etapu modernizacji oświetlenia, instalacji elektrycznej i teletechnicznej (II kwartał 2018),

10. Prace konserwatorskie przy posadzce (IV kwartał 2019),

11. Prace konserwatorskie i remont zakrystii (II kwartał 2018),

12. Prace konserwatorskie przy wszystkich drzwiach kościoła (III kwartał 2018),

13. Prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania (IV kwartał 2018),

14. Adaptacja dawnej kotłowni na salę multimedialną i wystawienniczą (IV kwartał 2019),

15. Kontynuacja rekonstrukcji zegara astronomicznego (III kwartał 2018),

16. Rekonstrukcja sklepienia w kruchcie w przyziemiu wieży kościoła (III kwartał 2018).

Zadania te realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Gminy Miasta Gdańska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Pomorskiego, środków własnych parafii oraz fundatorów.

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku    Realizacja projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1063/16-00 z dnia 28.04.2017 r. w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa […]

  • Po kilku latach przerwy Proboszcz Bazyliki Mariackiej  podpisał umowę ze Stanisławem Wyrostkiem  słynnym rzeźbiarzem oraz Grzegorzem Szychlińskim-  zegarmistrzem  na kontynuację rekonstrukcji zegara astronomicznego. W ramach wykonywanych prac zostaną zrekonstruowane sceny Zwiastowania NMP i Pokłonu Trzech Króli. Prowadzone są również działania mające na celu opracowanie pełnej prezentacji zegara, która będzie odbywać się każdego dnia w południe i

  • Prace rekonstrukcyjne bliźniaczego sklepienia gwiaździstego w kruchcie wieży.  To jedyne nieodbudowane po II wojnie światowej sklepienie w Bazylice Mariackiej. Poza dokumentacją archiwalną w wieży kościoła zachowały się ślady łęków przyczelnych oraz fragmenty żeber w poziomie pach, które razem pozwoliły na odtworzenie kształtu sklepienia. Był to zespół dwóch bliźniaczych sklepień typu gwieździstego.  Do tej pory po

  • W maju rozpoczęły się prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania. Tworzą ją trzy rzeźby (Chrystus Ukrzyżowany, Maria Bolesna i Jan Ewangelista) umieszczone na belce tęczowej.Rzeźby są drewniane i polichromowane. Wzbudzają podziw swoim dużym rozmiarem. Figury Marii Bolesnej i św. Jana Ewangelisty mierzą odpowiednio 3,5  i 3,6 m, rzeźba Chrystusa 4,5 m, a krzyż 8,31 m Dzieło