Rada naukowo-konserwatorska

Rada naukowo-konserwatorska przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku.   Decyzją ks. Prałata Ireneusza Bradtke – proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku  5 kwietnia 2017 roku została powołana przy Bazylice Mariackiej Rada naukowo-konserwatorska. Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie strategii dla Bazyliki oraz  opiniowanie przedstawianych koncepcji i programów konserwatorskich. Zaproszenie do współpracy […]

Aktualnie prowadzone prace

W Bazylice Mariackiej obecnie prowadzone są następujące prace: 1. Kapitalny remont konstrukcji dachu Bazyliki z całkowitą wymianą pokrycia (III kwartał 2018), 2. Odbudowa brakującej sygnaturki (III kwartał 2018), 3. Prace konserwatorskie przy elewacjach korpusu kościoła (III kwartał 2018), 4. Prace konserwatorskie przy oknach Bazyliki (III kwartał 2018), 5. Przebudowa kształtu […]

Prace prowadzone w poprzednich latach

Prace konserwatorskie.
 
 

 
W 1946 r. przystąpiono do odgruzowywania świątyni i zabezpieczania ocalałych sklepień. W sierpniu 1947 r. rozpoczęto gigantyczną i pełną niespodzianek pracę, montowania żelbetowej więźby dachowej o powierzchni ponad 8 tys. m2, przy tym lżejszej od poprzedniej, drewnianej. Zniszczone sklepienia odtwarzano wiernie z ruchomych platform. Pierwszy etap odbudowy, obejmujący również rekonstrukcję bram i okien oraz ułożenie posadzki. zakończono uroczystym poświęceniem połowy świątyni 17 listopada 1955 r.  Następnie rozpoczęto wyposażanie oraz żmudną rekonstrukcję wnętrza i konserwację poszczególnych sakralnych obiektów zabytkowych. Dzieło to do dnia dzisiejszego prowadzi Proboszcz kościoła mariackiego i jego współpracownicy, dzięki ofiarnemu wsparciu parafian i licznych turystów z całego świata.

Kaplica św. Gertrudy – renowacja okna (2017 r.)

Prace konserwatorsko-remontowe elewacji zewnętrznych południowej i wschodniej plebanii (2017 r.)

Termomodernizacja budynku plebanii (2016-2017) Prace konserwatorskie okien w kaplicach św. Olafa i Wszystkich Świętych (2016 r.) Grupa św. Jerzego – II etap prac konserwatorskich (2016 r.) Remont dachu zachodniego skrzydła plebanii (2015 r.) Ołtarz św. Marcina, grupa św. Jerzego (I etap), ołtarz św. Jakuba (IV etap): prace konserwatorsko- restauratorskie (2015 […]

Book your tickets