Informacje dla turystów

Informacje dla turystów: Godziny zwiedzania ZWIEDZANIE BAZYLIKI: Bazylikę Mariacką w Gdańsku można zwiedzać przez cały rok. W okresie od 3 kwietnia do 30 listopada zwiedzanie jest płatne.   Godziny otwarcia: […]

Zabytki

Zabytki: Historia Z dziejów kościoła Mariackiego  – Kalendarium W XIII w. w miejscu dzisiejszej Bazyliki miał znajdować się pierwszy, mniejszy kościół  NMP, najprawdopodobniej drewniany, wzniesiony przez księcia Świętopełka II. 1343 […]

Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie.    

Gwiazdy na sklepieniach

Informacja (Gwiazdy) Gwiazda – cegiełka Organizatorzy Mecenas Regulamin Certyfikat Mapa gwiazd

Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku   Z inicjatywy osób świeckich pragnących włączyć się w dzieło wspólnej troski o bezcenną perłę Gdańska jaką jest kościół Mariacki powstało w listopadzie 2015 roku stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Głównym celem Towarzystwa  jest wspieranie Proboszcza w dziele renowacji Bazyliki […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia i zapytania ofertowe Ogłoszenia pozostałe