Bazylika Mariacka w Gdańsku > Ogłoszenia i zapytania ofertowe > Otwarcie ofert na rewitalizację elewacji.

Otwarcie ofert na rewitalizację elewacji.

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego na rewitalizację elewacji (za wyjątkiem wieży) Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania po weryfikacji ofert pod kątem kryteriów oceny ofert wraz z klasyfikacją punktową.