OŚWIADCZENIE WYKONAWCY PRAC PRZY POSADZCE W BAZYLICE MARIACKIEJ W GDAŃSKU