W ostatnim czasie zostały zawarte umowy na wykonanie prac konserwatorskich przy  elementach wyposażenia Bazyliki: organach, rzeźbie Chrystus Salvator Mundi, zegarze astronomicznym i oknach elewacji północnej wieży Bazyliki. 

Prace przy organach i rzeźbie Chrystus Salvator Mundi są wykonywane przez firmę Konserwacja i restauracja dzieł sztuki mgr Krzysztof Owsiany.
Organy Bazyliki Mariackiej pochodzą z kościoła św. Jana. Zostały wybudowane przez mistrza Martena Friese
w latach 1625-27. Pod koniec wojny dzieło, w tym oprawę plastyczną szafy organowej i chóru muzycznego oraz piszczałki prospektowe zdemontowano i zdeponowano poza Gdańskiem. W latach 70. Zabytek został przekazany do Bazyliki Mariackiej, gdzie w latach 1980-1985 przeprowadzono jego odbudowę. W 2019 roku zostanie  wykonany 1 etap prac obejmujący elementy konstrukcyjne i snycerskie szafy głównej. Obiekt zostanie m.in. oczyszczony, poddany dezynfekcji i impregnacji,  podklejone zostaną odspojone fragmenty, wykonane zostaną prace stolarskie, korekta kolorystyki niektórych partii oraz uzupełnienie ubytków.

Rzeźba Chrystus Salvator Mundi została wykonana przez Mistrza Pawła około 1525 roku. Ostatnie prace konserwatorskie również były przeprowadzone w latach 80. XX wieku. W ramach prac zostaną wykonane m.in. oczyszczenie  powierzchni,  podklejenie łuszczących  się fragmentów, impregnacja drewna, uzupełnienie ubytków.

Prace konserwatorskie zegara astronomicznego wykonuje firma Restory Ewa Lisiak. Zegar astronomiczny został wykonany przez Hansa Düringera w 1470 roku. Zegar ma ponad 14 m wysokości.  Składa się z trzech części: kalendarium, planetarium i teatru figur. Zegar przestał działać w 1554 roku i do 1944 roku nie był naprawiany.
W czasie wojny elementy zabytku zostały wywiezione na Żuławy. Odbudowa zegara miała miejsce w latach 80. Zachowały się wszystkie tarcze i 70% elementów obudowy. Celem prac jest poprawienie stanu zabytku i przywrócenie jego pełnych walorów. Zostaną wykonane m.in. oczyszczenie, dezynsekcja, konsolidacja warstw polichromii, korekta kolorystyki, uzupełnienia i rekonstrukcja brakujących elementów.

Prace konserwatorsko-renowacyjne okien elewacji północnej wieży zostaną wykonane przez Pracownię Artystyczną Burzyńscy Arkadiusz Burzyński. Otwory są elementami historycznymi. Ta część kościoła została wzniesiona w pierwszym etapie budowy.  W ramach prac zostanie wykonana pełna konserwacja i rekonstrukcja ślusarki okiennej przeszklenia witrażowego oraz laskowania. Wykonane zostaną również nowe kwatery witrażowe.

Wszystkie prace zostaną zakończone w IV kwartale 2019 roku.

Prace są realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.