Odznaczenie pośmiertne ks. infułata Stanisława Bogdanowicza.

 

Znamy pracę duszpasterską i patriotyczną ks. infułata Stanisława Bogdanowicza. Dlatego Prezydent Lech Kaczyński  odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,  a  po mszy św. pogrzebowej  ogłoszono postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertnym odznaczeniu ks. infułata Stanisława Bogdanowicza Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności na rzecz Kościoła Katolickiego w Polsce oraz zachowanie dziedzictwa narodowego, za pracę duszpasterską i społeczną na rzecz środowisk kombatanckich”.

Order przekazano na  ręce brata zmarłego Antoniego Bogdanowicza.