Pierwsza niedziela września (2.09.2018) dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich była dniem wielkiej radości. Podczas mszy św. celebrowanej w Kaplicy Królewskiej przez o. Zdzisława Dumę z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów s. Janina i br. Jan przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i deklarację woli rozpoczęli czas postulatu, który będzie trwał pół roku.  Po jego zakończeniu s. Janina i br. Jan rozpoczną formację zakonną w nowicjacie. Po nim złożą czasowe ślubu zakonne na jeden rok. Po trzech ślubach czasowych i rozpoznaniu życia w Franciszkańskim Zakonie Świeckich będą mogli złożyć Śluby Wieczyste.   

Po uroczystej mszy św. wszyscy przeszli do sali parafialnej na agapę i dzielenie się doświadczeniem wiary przy kawie i ciastku. Na spotkaniu byli obecni nie tylko członkowie Zakonu, ale również proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. prałat Ireneusz Bradtke, ks. Piotr –  opiekun wspólnoty oraz członkowie rodzin nowo przyjętych postulantów.  Kolejne spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się w dzień narodzin dla nieba św. Franciszka, (4 października) na mszy św. o godz. 7.30 w Bazylice Mariackiej.