Dnia 27 maja, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, odbyło się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca. Podczas mszy św. w intencji zmarłej zelatorki MB Częstochowskiej śp. Gertrudy Selke wprowadzono do służby zelatorkę Marię Bildziuk, która wobec wspólnoty potwierdziła chęć służby Jezusowi i Jego Kościołowi we wspólnocie Żywego Różańca. Również zelatorka Róży Pięknej Madonny Gdańskiej Danuta Znamierowska ponowiła swoją gotowość służby wspólnocie. Obie Panie otrzymały specjalne błogosławieństwo, aby Bóg pomnażał ich wiarę, umacniał nadzieję i rozpalał miłość dla nieskończonej chwały Boga. Do wspólnoty wprowadzono również trzy kolejne osoby, które wyraziły wolę modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Papieża. Po modlitwie wstawienniczej kandydatki otrzymały różaniec, aby każdego dnia w pokorze rozważały jedną tajemnicę, ofiarując Bogu swoją modlitwę. Kolejne spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca odbędzie się 24 czerwca o godz. 16:00 w Kaplicy Królewskiej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących ofiarować Bogu swoją modlitwę różańcową.