Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W ciągu wieków otrzymywała różne określenia, ale była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.


W Niedziele Palmową podczas mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.00 w Kaplicy Królewskiej dzieci przygotowały palmy, aby wspomnieć uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Po mszy św. został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą i na najwyższą palmę. Nagrodami były krzyże z Jerozolimy. Każde dziecko, które zrobiło palmę otrzymał słodka pamiątkę.