Msza za Ojczyznę w Dzień Niepodległości 2017

 

Jak co roku w Bazylice Mariackiej 11 listopada odbyła się o godz. 12:00 msza św. za ojczyznę, której przewodniczył  J.E. Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź. Wraz z Metropolita Gdańskim Eucharystię celebrowali bp. Wiesław i bp. Zbigniew oraz kapłani diecezjalni zakonni. W uroczystości wzięli udział również parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, związków zawodowych oraz różnych grup społecznych, ale nade wszystko tłumy obywateli, którzy przyszli modlić się za Ojczyznę i rozpocząć obchody 100-rocznicy odzyskania niepodległości. Arcybiskup w homilii zwrócił uwagę, że niepodległość została wywalczona nie tylko orężem, ale także poprzez pracę, kulturę, sztukę i modlitwę. To wszystko składa się na naszą polską tożsamość. Nasi rodacy, choć często dotknięci bólem, nie utracili poczucia ufności. Zawierzali Bogu swój los w nadziei. Wiedzieli też, że moc w słabości się doskonali. Że to wszystko, “co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość”.

Przed błogosławieństwem metropolita uhonorował Pierścieniem Inki Joannę Strzemieczną-Rozen, dyrektor gdańskiego ośrodka TVP, oraz Jolantę Roman-Stefanowską, dziennikarkę TVP, a zarazem autorkę magazynu katolickiego “Droga”. Obie panie zostały nagrodzone “za postawę patriotyczną i krzewienie idei pamięci o żołnierzach wyklętych”. Bezpośrednim impulsem do przyznania nagrody był powstały w studiu TVP 3 film dokumentalny o wybitnym powojennym proboszczu naszej parafii ks. ppłk. Józefie Zatorze-Przytockim.

Po Eucharystii Arcybiskup wraz z biskupami i kapłanami udali się do kaplicy MB Ostrobramskiej, aby zapalić znicze przy grobie marszałka Macieja Płażyńskiego i złożyć kwiaty pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej.