11 listopada, jak co roku w naszej Bazylice celebrowana jest msza św. w intencji ojczyzny. Tegoroczne obchody naznaczone były pietyzmem i dostojeństwem gdyż w łączności z całym narodem obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Liturgii przewodniczył JE abp Sławoj Leszek Głódź, któremu towarzyszyli bp. Wiesław Szlachetka i bp. Zbigniew Zieliński oraz kapłani diecezjalni i zakonni. Na liturgii byli obecni również Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, samorządowcy i Radni Gdańscy, Przedstawiciele służb mundurowych i Związków Zawodowych oraz różnych środowisk pomorza. Była obecna również młodzież zjednoczona w organizacjach skautingowych oraz uczniowie Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte i różne grupy rekonstrukcyjne. Po liturgii odbyła się uroczystość wręczenia 50. wybitnym przedstawicielom społeczności Wybrzeża Medali Niepodległości. “Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w sposób szczególny uhonorował osoby zasłużone dla regionu pomorskiego, związane z odzyskaniem niepodległości i zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych. Osoby, które swoją postawą rozsławiały dobre imię Polski, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową” – brzmiało odczytane przez Rachelę Wysocką z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uzasadnienie przyznania odznaczenia. Wśród uhonorowanych odznaczeniem znaleźli się kombatanci, weterani solidarnościowej opozycji, działacze społeczni oraz przedstawiciele świata nauki, medycyny, kultury i sztuki. W gronie odznaczonych znalazł się również długoletni Organista Bazyliki Mariackiej prof. Bogusław Grabowski. W imieniu premiera odznaczenia wręczył Dariusz Drelich. Jako pierwszy – za ogrom działań podejmowanych na rzecz odzyskania pełnej suwerenności przez naszą ojczyznę oraz patriotyczną postawę – odznaczony został abp Sławoj Leszek Głódź. Medalem doceniono również czterech kapłanów archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej: ks. prał. Stanisława Cieniewicza, byłego proboszcza parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie, ks. prał. Daniela Nowaka, proboszcza wejherowskiej parafii Chrystusa Króla i kustosza piaśnickiego sanktuarium, ks. kan. Ludwika Kowalskiego, proboszcza parafii św. Brygidy w Gdańsku, oraz ks. kan. Janusza Stecia, dyrektora gdańskiej Caritas. Przedstawiciele Stowarzyszenia “Godność” wręczyli także metropolicie gdańskiemu medal za zasługi w upamiętnianiu wydarzeń historycznych. Abp Głódź – za zasługi w upamiętnianiu żołnierzy wyklętych – uhonorował Pierścieniem “Inki” wojewodę Drelicha oraz ks. kan. Jerzego Kownackiego.  Dziękujemy wszystkim za wspólna modlitwę i codzienną troskę o naszą Ojczyznę.

« z 9 »