Historyczne wydarzenie. Montaż siódmej sygnaturki na Bazylice Mariackiej w Gdańsku 28-04-2018

* Realizacja: Dariusz Kula – Studio,

zdjęcia: Dariusz Kula, Dariusz Kosior, Łukasz Ogrodziński / (DariuszKula.pl) 

 

 

Rekonstrukcję sygnaturki wykonano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.