Zgodnie z informacją udzieloną przez Inspektora  Nadzoru o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą w sobotę
28 kwietnia o godzinie 6:00 planowane jest podniesienie i ustawienie na dachu brakującej sygnaturki.

Obecnie znajduje się po stronie południowej Bazyliki, od strony ulicy Piwnej. Trwają przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. 

Sygnaturka jest zbudowana na rzucie ośmiokąta o średnicy 2 m. Całkowita wysokość od korony murów do góry sztycy wynosi 34,01 m. Ponad dachem widoczny będzie fragment o wysokości 15,30 m  oraz sztyca o wysokości 4,37 m.

 

Odbudowa sygnaturki jest elementem realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska