W sobotę i niedzielę na Mszach św. w Bazylice Mariackiej modlono się za śp. ks. infułata Stanisława Bogdanowicza w rocznicę jego śmierci. Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, który przewodniczył Mszy św. o godzinie 12:00 wspominał ks. Stanisława jako wyjątkowego człowieka, kapłana, który bardzo mocno wpisał się nie tylko w historię kościoła Mariackiego, ale także całego Gdańska. Modlitwa ta zgromadziła zarówno rodzinę księdza infułata (siostra, brat), ale również wielu przyjaciół, w tym członków stowarzyszenia Godność, któremu ksiądz infułat duszpasterzował oraz liczni parafianie Bazyliki.