Umowa na wykonanie prac konserwatorskich Ołtarza Głównego podpisana.

W środę (04.10.2017 r.) została podpisana umowa na wykonanie prac konserwatorskich Ołtarza Głównego w Bazylice.  Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum – Zespół Konserwatorski, w którego składzie znajdują się Pan Krzysztof Owsiany, Pan Ryszard Żankowski, Pani Agnieszka Fejzer, Pani Gabriela Lisowska-Wojciechowska  oraz Pan Szymon Pierzchalski.

Koszt całkowity realizacji zadania wyniesie 850 000,00 zł.

Prace te są częścią realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.

Prace przygotowawcze, demontaż i następnie konserwacja zabytku rozpoczną się w najbliższych dniach.

Ołtarz Koronacji Najświętszej Marii Panny został wykonany w 1517 roku przez Mistrza Michała z Augsburga. Tworzą go część centralna ze sceną „Koronacji Marii”, skrzydła ruchome – rzeźbione, skrzydła malowane – ruchome i skrzydła malowane nieruchome, w których prezentowane są sceny
z życia Marii i Chrystusa. Ponadto dzieło tworzą predella ukazująca Złożenie do Grobu i kamienny relief, przedstawiający Modlitwę w Ogrójcu i św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelistę, znajdujący się w partii cokołowej odwrocia.