Od października trwają prace przy Ołtarzu Głównym, dziele wykonanym przez Mistrza Michała z Augsburga z 1517 roku. Ołtarz tworzą szafa główna ze sceną Koronacji NMP, skrzydła rzeźbione, skrzydła malowane ruchome i stałe, predella oraz kamienny relief. 

Prace wykonuje zespół konserwatorów, którym dowodzi Pan Krzysztof Owsiany.  

Rada Naukowo-Konserwatorska działająca przy Bazylice Mariackiej, której przewodniczy Pan prof. dr hab. Aleksander Piwek pochyliła się nad przebiegiem prowadzonych badań i prac. W spotkaniu uczestniczyli również  Pani Dorota Szmyt – Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pan Janusz Tarnacki – Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 

Prace są wykonywane w ramach projektu pn. “Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.