Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Konserwacja okna witrażowego w kaplicy św. Gertrudy zakończona.

Konserwacja okna witrażowego w kaplicy św. Gertrudy zakończona.

Konserwacja okna witrażowego w kaplicy św. Gertrudy zakończona.

 

Zakończyły się trwające w ostatnim czasie prace konserwatorskie okna centralnego elewacji wschodniej prezbiterium – w kaplicy św. Gertrudy. To największe z okien w kościele, które zdobi witraż wykonany w 1980 roku.

Poszczególne elementy okna wymagały pilnych prac konserwatorskich. Miały one na celu zahamowanie postępującej destrukcji  oraz naprawę  i wymianę uszkodzonych elementów.

W skutek przeprowadzonych zabiegów m.in.  oczyszczono laskowania, usunięto silną korozję i zabezpieczono przed jej narastaniem. Wymieniono elementy ślusarki witrażowej i przeprowadzono renowację szklenia witrażowego. Usunięto również siatkę ołowianą, która zasłaniała witraż od strony ulicy Mariackiej, dzięki czemu możemy podziwiać pracę konserwatorów z dwóch stron.

Całkowity koszt prac wyniósł 305 126,92 zł.

Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka – kaplica św. Getrudy (XV w.): konserwacja okna witrażowego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ochrona Zabytków.

 

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD