Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Konferencja z 28.09.2017 r.

Konferencja z 28.09.2017 r.

Gmina Miasta Gdańsk  wspiera prace remontowo – konserwatorskie w Bazylice

 

 

W czwartek (28.09.2017 r.) w Bazylice mieliśmy okazję wysłuchać jakie prace konserwatorsko – remontowe dotychczas przeprowadzono w Bazylice Mariackiej oraz o tym jakie są plany na przyszłość. Ks. Proboszcz oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz opowiedzieli o współpracy między Parafią a Miastem Gdańsk.

Parafia aktualnie realizuje projekt pn. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” (https://bazylikamariacka.gdansk.pl/dofinansowanie-kompleksowych-prac-konserwatorsko-restauracyjnych/), który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Miasto Gdańsk także udzieliło dotacji na realizację tego w wysokości 2,5 mln.

Ponadto, w budżecie Gminy Miasta Gdańska w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 zarezerwowane zostały środki na prace przy Bazylice Mariackiej w wysokości 7 400 000,00 zł.
Prace te nie będą pokrywać się z zakresem projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Obecnie prowadzone są także prace konserwatorsko – remontowe elewacji zewnętrznych wschodniej i południowej budynku plebanii, na które Parafia również otrzymała środki w formie dotacji celowej od Gminy Miasta Gdańsk. Nie jest to pierwsza dotacja w tej formie dla Parafii, np. w roku ubiegłym
za  przyznaną kwotę przeprowadzone zostały prace konserwatorskie Grupy  św. Jerzego, którą można podziwiać naprzeciwko kopii obrazu „Sądu Ostatecznego”.

Podczas czwartkowej konferencji została podpisana kolejna umowa z Miastem Gdańsk na udzielenie pożyczki Parafii. Kwota zostanie przeznaczona na prace, które nie są w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko tzn.: na kolejny etap wymiany instalacji: elektrycznej i oświetleniowej, systemu przeciwpożarowego i alarmowego oraz pełnego systemu monitoringu i bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD