Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Konferencja z 28.09.2017 r.

Konferencja z 28.09.2017 r.

Gmina Miasta Gdańsk  wspiera prace remontowo – konserwatorskie w Bazylice

 

 

W czwartek (28.09.2017 r.) w Bazylice mieliśmy okazję wysłuchać jakie prace konserwatorsko – remontowe dotychczas przeprowadzono w Bazylice Mariackiej oraz o tym jakie są plany na przyszłość. Ks. Proboszcz oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz opowiedzieli o współpracy między Parafią a Miastem Gdańsk.

Parafia aktualnie realizuje projekt pn. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” (https://bazylikamariacka.gdansk.pl/dofinansowanie-kompleksowych-prac-konserwatorsko-restauracyjnych/), który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Miasto Gdańsk także udzieliło dotacji na realizację tego w wysokości 2,5 mln.

Ponadto, w budżecie Gminy Miasta Gdańska w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 zarezerwowane zostały środki na prace przy Bazylice Mariackiej w wysokości 7 400 000,00 zł.
Prace te nie będą pokrywać się z zakresem projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Obecnie prowadzone są także prace konserwatorsko – remontowe elewacji zewnętrznych wschodniej i południowej budynku plebanii, na które Parafia również otrzymała środki w formie dotacji celowej od Gminy Miasta Gdańsk. Nie jest to pierwsza dotacja w tej formie dla Parafii, np. w roku ubiegłym
za  przyznaną kwotę przeprowadzone zostały prace konserwatorskie Grupy  św. Jerzego, którą można podziwiać naprzeciwko kopii obrazu „Sądu Ostatecznego”.

Podczas czwartkowej konferencji została podpisana kolejna umowa z Miastem Gdańsk na udzielenie pożyczki Parafii. Kwota zostanie przeznaczona na prace, które nie są w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko tzn.: na kolejny etap wymiany instalacji: elektrycznej i oświetleniowej, systemu przeciwpożarowego i alarmowego oraz pełnego systemu monitoringu i bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

49 ludzie podążają BMWNMP
Twitter Pic Karciasw Twitter Pic martaurb Twitter Pic pawelgol Twitter Pic intencje Twitter Pic Zadrozny Twitter Pic OpercomP Twitter Pic Laurencj Twitter Pic Inspirac
Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: