43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Gdańsk 2020

7 sierpnia 2020 (Piątek) godz. 20:15

Wystąpi:

Bogdan Narloch  –  organy /Koszalin/

Program:

Theophil Andreas Volckmar (1686-1768)

  • I Sonata F-dur
  • 2 Tańce polskie
  • II Sonata d-moll

Anonim

(ok. 1619 r.)

Chorea (Tabulatura oliwska  ok. 1619 r.)

Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Concerto del Signor Vivaldi

  • Allegro
  • Adagio
  • Allegro

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Fantazja in d w manierze echa

Antonio Vivaldi

(1678-1741)

  • Concerto nr 1 La Primavera z Le Quattro Stagioni op. 8 (opr. B. Janacek)Allegro
  • Largo e pianissimo sempre
  • Allegro

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Fantazja i fuga g-moll BWV 542

 

BOGDAN NARLOCH Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie oraz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku. W latach 1995-2014 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich organistów. Jest doktorem habilitowanym profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.  Jego bardzo aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w większości krajów europejskich (Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy) oraz  w Izraelu, Rosji, Brazylii, Urugwaju i na Tajwanie. W swoim dorobku posiada wiele nagrań CD, m.in. prezentując historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Poza działalnością dydaktyczną i artystyczną zajmuje historycznym budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.