41 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ, CHÓRALNEJ I KAMERALNEJ GDAŃSK 2018

13 lipca 2018 (Piątek) godz. 20:15

Wystąpią:

Magdalena Suchecka Richter (USA)  – skrzypce

Bogusław Grabowski (Gdańsk)  – organy 

PROGRAM:

 

A. Corelli

(1653-1713)

 

 Sonata na skrzypce i basso continuo opus 5 numer 1 d dur.

  • Grave.Allegro.Adagio
  • Allegro
  • Allegro
  • Adagio
  • Allegro

T. Vitali

(1663-1745)

Chaconne na skrzypce I organy, opracowanie Charlier

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Adagio z Sonaty g moll na skrzypce solo  BWV 1001

 

MAGDALENA SUCHECKA RICHTER, urodzona w Gdańsku, rozpoczęła swoja karierę koncertowa występując z rodzicami, Krystyną I Romanem Sucheckim w rodzinnym trio. Uczyła się pod kierunkiem Jerzego Hazuki i Stefana Hermana, kontynuowała studia w Akademii Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem Krzysztofa Jakowicza gdzie po otrzymaniu dyplomu z najwyższym odznaczeniem została jego asystentka. Po wyjeździe do USA  studiowała w Boston University pod kierunkiem Romana Totenberga i Dorothy Delay w Juilliard School of Music w Nowym Jorku, którą ukończyła otrzymując nagrodę Extraordinary Student of America. Inne nagrody to całkowite stypendium w Aspen Music Festival, Nagroda Specjalna na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej Nowym Jorku, pierwsze nagrody na krajowych konkursach w Polsce, nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wieniawskiego i Międzynarodowym Konkursie Młodych skrzypków w Paryżu. Magdalena Suchecka Richter koncertowała we Francji, Czechosłowacji, Węgrzech, Niemczech, Finlandii, Danii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych I Kanadzie. Mieszka obecnie w Bostonie, USA i występuje w wielu salach koncertowych w recitalach i jako solistka z orkiestrami. Dużo uwagi poświęca grając dla młodzieży szkolnej w ramach koncertów-prezentacji. Magdalena Suchecka Richter prowadzi bardzo intensywna działalność pedagogiczna I jest dziekanem wydziału instrumentów smyczkowych w New England Conservatory of Music Preparatory School, w Bostonie, jak również Rivers School Conservatory w Weston pod Bostonem. Jej studenci otrzymują wiele nagród na lokalnych konkursach a wielu z nich studiuje w najbardziej prestiżowych uczelniach I zostaje zawodowymi muzykami i osiedla się w wielu krajach Ameryki, Europy i Azji. Magdalena Suchecka Richter przez ostatnie 14 lat była dyrygentem orkiestry w Rivers School , prowadząc wiele występów w USA , Kanadzie, Francji, Szwajcarii, Austrii i Włoszech.

 


 

BOGUSŁAW GRABOWSKI urodził się w 1955 roku w Sopocie. Organista,  kompozytor,  Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku na której  wykłada m. in. grę na organach, harmonię praktyczną, akompaniament liturgiczny, improwizację organową, a także budowę organów z akustyką muzyczną. Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Gdańskiej Akademii Muzycznej.  Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym.

Jest specjalistą w dziedzinie projektowania, budowy i konserwacji organów. Współpracuje z wieloma firmami organmistrzowskimi w zakresie doradztwa i ekspertyz. Według autorskich projektów powstały m.in. instrument Katedry Muzyki Kościelnej (Akademii Muzycznej w Gdańsku), Instrument Sanktuarium Miłosierdzia  Bożego w Gdańsku.

Od 1985 Główny Organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku a wcześniej  członek w komitetu budowy organów w tej świątyni. (Podczas odbioru technicznego instrumentu przewodniczący polskiej strony w ramach międzynarodowej komisji zatwierdzającej wykonanie instrumentu).

Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów (m.in. Mariackie Wieczory Organowe, Muzyka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku).

Dyrektor odbywającego się rokrocznie w  Gdańskiej Bazylice Mariackiej, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej.

Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Danii, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami.


Sponsor Festiwalu – Grupa ENERGA