Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Koncert 07 lipca 2017 godz. 20:15

Koncert 07 lipca 2017 godz. 20:15

07.07.2017 (piątek) godz. 20:15

 

Wystąpią:

 

Małgorzata Skorupa  – skrzypce

Bogusław Grabowski /Gdańsk/ – organy

 

Program:

Caius Schmidtlein
/Tabulatura Gdańska 1591/
Phantasia quinti toni

  

Paul Siefert
/
1586-1666/        
Fantasia a 3

 

Andrzej Rohaczewski

/Tabulatura Pelplińska I poł. XVII w./

Canzona a 4

 

Archangelo Corelli
/1653-1713/
Sonata per violino e basso continuo Op. 5 No. 8
Samuel Scheidt

/1587-1654/

Cantio Sacra: Warum betrübst du dich, mein Herz   /12 versum/
J.S.Bach
/1685-1750/  
Adagio z I Sonaty g-moll BWV 1001
Tabulatura Jana z Lublina

/1537-1548/

Suita polskich tańców renesansowych
Archangelo Corelli
/1653-1713/
Sonata per violino e basso continuo Op. 5 No. 12
Bogusław Grabowski
/*1955/                       
Improwizacje

 

MAŁGORZATA SKORUPA jest absolwentką Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach wykonawczych w Austrii, we Włoszech i na Węgrzech. Współpracowała z gdańskimi zespołami orkiestrowymi, a szczególnie z Operą Bałtycką, gdzie w sezonie 1991/92 pełniła funkcję koncertmistrza. W 1996 uzyskała kwalifikacje pierwszego, a w 2002 –drugiego stopnia w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni pełniąc funkcję prorektora oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. W roku szkolnym 2007/2008 podjęła współpracę z Zespołem Szkół Muzycznych w Gdyni. M. Skorupa prowadziła wykłady, seminaria  oraz liczne konsultacje metodyczne w szkołach muzycznych na terenie całego kraju. 30-krotnie pełniła funkcje jurora na krajowych i regionalnych konkursach i przesłuchaniach.

Występuje jako solistka i kameralistka. Dokonała licznych prawykonań dzieł polskich kompozytorów. Posiada szeroki repertuar obejmujący oprócz standardowych dzieł na skrzypce solo, skrzypce i fortepian także bogatą twórczość współczesnych kompozytorów. Wraz z pianistą Andrzejem Siarkiewiczem dokonała nagrań dla Polskiego Radia, zaś z gitarzystą Adamem Matyskiem – nagrań płytowych. Brała udział w nagraniach płyt: Grzegorza Wieczorka – klarnet i monograficznego wydawnictwa, poświęconego twórczości Krzysztofa Olczaka. Od 2006 roku dołączyła do Duo Sopot (Anna Sawicka – wiolonczela, Elżbieta Rosińska – akordeon) tworząc Trio Sopot. Zespół ma w swoim repertuarze dzieła oryginalnie skomponowane na trio o takim składzie (Gubajdulina, Valpola, Murto), transkrypcje oraz zamawia utwory u współczesnych kompozytorów.

 

 

BOGUSŁAW GRABOWSKI urodził się w 1955 roku w Sopocie. Organista,  kompozytor,  Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku na której  wykłada m. in. grę na organach, harmonię praktyczną, akompaniament liturgiczny, improwizację organową, a także budowę organów z akustyką muzyczną. Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Gdańskiej Akademii Muzycznej.  Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym.

Jest specjalistą w dziedzinie projektowania, budowy i konserwacji organów. Współpracuje z wieloma firmami organmistrzowskimi w zakresie doradztwa i ekspertyz. Według autorskich projektów powstały m.in. instrument Katedry Muzyki Kościelnej (Akademii Muzycznej w Gdańsku), Instrument Sanktuarium Miłosierdzia  Bożego w Gdańsku.

Od 1985 Główny Organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku a wcześniej  członek w komitetu budowy organów w tej świątyni. (Podczas odbioru technicznego instrumentu przewodniczący polskiej strony w ramach międzynarodowej komisji zatwierdzającej wykonanie instrumentu).

Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów (m.in. Mariackie Wieczory Organowe, Muzyka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku).

Dyrektor odbywającego się rokrocznie w  Gdańskiej Bazylice Mariackiej, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej.

Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Danii, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami.

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD