REWITALIZACJA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BAZYLIKI MARIACKIEJ

KOLEJNE DWIE UMOWY PODPISANE

 

 

W ostatnich miesiącach 2017 roku ogłaszaliśmy oferty na przeprowadzenie kolejnych prac w Bazylice.

Pod koniec grudnia podpisano dwie umowy. Pierwsza obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia Bazyliki. Umowę zawarto z Zakładem Usług Technicznych SIMS s.c.
Koszt realizacji tego zadania wyniesie 381.300,00 zł. Prace mają zostać przeprowadzone w ciągu 18 tygodni, do końca kwietnia 2018 roku.

Druga umowa obejmuje wykonanie prac budowlano-konserwatorskich nowego wyposażenia sakralnego prezbiterium Bazyliki Mariackiej. Została podpisana z Gdańską Pracownią Konserwatorską L.B. Brzuskiewicz s.c. Prace mają zakończyć się w marcu 2018 roku. Koszt ich wykonania wyniesie 453.135,99 zł.

Realizacja obu zadań zostanie rozpoczęta w ciągu najbliższych dni.

Prace są wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.