W dniu dzisiejszym została zawarta umowa na wykonanie adaptacji dawnej kotłowni na salę multimedialną.

Prace wykona firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta ze Skarszew. 

Kotłownia jest zlokalizowana przy północnej ścianie kościoła. Prace dotyczą przede wszystkim pomieszczeń podziemnych, na zewnątrz powstanie zejście w postaci schodów oraz elementy małej architektury tzn. postumenty i siedziska.  Wewnątrz powstanie sala multimedialna dostępna dla zwiedzających,w której odtworzony zostanie jeden z pieców oraz będą znajdować się m.in. ekran do wyświetlania prezentacji oraz miejsce dla ekspozycji.

Prace potrwają 40 tygodni. 

 

 

FILM: 

https://www.gdansk.pl/tv/dawna-kotlownia-zamieni-sie-w-sale-multimedialna,v,1416 

 

Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.