Kapituła Wyborcza FZŚ

 

Dnia 5 listopada 2017 r. odbyła się Kapituła Wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Taka kapituła odbywa się raz na trzy lata. W kapitule brało udział 9 profesów wiecznych (6 profesów wiecznych z racji zdrowia nie dotarło na spotkanie) jedna postulantka bez głosu czynnego i biernego oraz o. Zdzisław Duma OFM Cap., br. Zdzisław Górecki OFS i br. Wisława Szwaba OFS oraz przedstawiciel naszej parafii ks. Piotr Libiszewski. Po wspólnej modlitwie i przywołaniu Ducha Świętego rozpoczęły się obrady od sprawozdania z ostatniego 3-lecia działalności wspólnoty przedstawione przez dotychczasową przełożoną s. Teresa Jaśkiewicz. Po wysłuchaniu sprawozdania Kapituła udzieliła absolutorium dotychczasowej Radzie. Następnie przystąpiono do wyboru Rady Wspólnoty na kolejną 3 letnią kadencję.

Wybrano Nową Radę Wspólnoty FZŚ:

Przełożona:  s. Teresa Jaśkiewicz (trzecia kadencja),
z-ca przełożonej:  s. Anna Romejko,
Radni: s. Irena Dolata (sekretarz), s. Kazimiera Fiałek (skarbnik), s. Bronisława Jakuć (ds. formacji).

Siostrze Przełożonej i zastępczyni oraz nowo wybranej Radzie życzymy obfitości łask Bożych w  posłudze FZŚ i naszej wspólnocie parafialnej.