Najnowsze zdjęcia autorstwa Pana Dariusza Kuli.

Bazylika z lotu ptaka po zakończonych pracach konserwatorsko-remontowych elewacji i dachu.

 

Prace zrealizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.