Pan Jezus złożony w grobie

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Bazylika Grobu Pańskiego, Sanktuarium obecne zbudowane w 1809-1810 przez wspólnoty grecką, ormiańską, rzymskokatolicką i koptyjską.

Z Ewangelii wdług św.Mateusza 27,59-60:

Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale.  Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam,  siedząc naprzeciw grobu.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !

Koniec Drogi Krzyżowej jest początkiem tajemnicy Zmartwychwstania,  którą chrześcijanie będą obchodzić już za dwa dni – w Wielkanoc.