Bazylika Mariacka w Gdańsku > Inne > Modlitwy > Droga Krzyżowa > Stacja XIII

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Bazylika Grobu Pańskiego, mały franciszkański ołtarzyk Matki Bożej Bolesnej, pod ołtarzem odsłonięty mały fragment skały Golgoty,  pomiędzy grecką kaplicą Śmierci na Krzyżu (stacja XII) i łacińską kaplicą Ukrzyżowania (stacje X i XI)

Z Ewangelii według św.Marka 15,42-46

Już pod wieczór, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego.  Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał.  Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. Upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !