Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Stacja w greckiej kaplicy Śmierci na Krzyżu (prawosławnej) nad skałą w której postawiono krzyż Zbawiciela,  Pod ołtarzem jest okrągła płyta z otworem, przez który można dotknąć tej skały.

Z Ewangelii wdług św.Jana 19,28-30:

Jezus wiadomo, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”.  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się !”  I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !