Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Prawosławna kapilca Ukrzyżowania w Bazylice Grobu Pańskiego,  godzina około 15:00

Z Ewangelii wdług św.Marka 15,25-27:

A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony:  „Król Żydowski”. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !