Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Bazylika Grobu Pańskiego, prawosławna kaplica Ukrzyżowania. Miejsce ukrzyżowania po aramejsku Golgota, to znaczy „czaszka”. Nazywana tak prawdopodobnie z powodu okrągłego kształtu tej skały i jej gładkiej powierzchni.

Z Księgi Proroka Izajasza 53,4-5:

Lecz On obdarzył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści,  a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !