Weronika ociera twarz Jezusowi,

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Od tej stacji droga biegnie stromo w górę.

Z Księgi Proroka Izajasza 53,2-3:

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż  mieliśmy Go za nic.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !