Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi,

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Miejsce to upamiętnia mała XIX-wieczna kaplica. (Kiedyś tu stał klasztor franciszkański).

Z Ewangelii według św.Łukasza 23,26:

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł z Jezusem.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !