Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem,

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Stacja ufundowana przez polskich żołnierzy w czasie wojny w Palestynie, nieopodal franciszkańska kaplica z krzyżem niesionym przez bpa Radońskiego w Wielki Piątek 1941r.

z Księgi Proroka Izajasza 53,3

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś,  przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !