Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty,

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Stacja na murze greckiego klasztoru św. Karalambosa.

Z Ewangelii według św.Łukasza 23,27-29.31:

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł:  Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi !  Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”…  Bo jeżeli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym ?

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !