Pan Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża,

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

W pobliżu znajduje się kaplica franciszkanów oraz kolumna (7 m. wysokości) z kolumnady Cardo Maximus. W tym miejscu kończyła się stara Jerozolima otoczona murami, z której wychodziło się przez bramę.

Z Księgi Proroka Izajasza 53,5:

Lecz On obdarzył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści,  a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy,  zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !