Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

W przeddzień Paschy o 5:30 zebrał się sąd (Sanhedryn),któremu przewodniczył arcykałan Józef Kajfasz,
a o godzinie 6:00 zaprowadzono Jezusa do pałacu Poncjusza Piłata na miejsce Litostrotos (hebr. Gabbata)

Z Ewangelii wdług św. Jana 19,6-7.12.16:

Gdy ujrzeli Jezusa arcykałani i słudzy, zawołali: „Ukrzyżuj ! Ukrzyżuj !”
Rzekł do nich Piłat: „Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduje w Nim winy”
Odpowiedzieli Mu Żydzi: „My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym”.

Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić.

Żydzi jednak zawołali: „Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się uczyni królem, sprzeciwia się Cezarowi”.  Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !