Zapraszamy do udziału w Jerozolimskiej Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa)

„Droga krzyżowa wprawia nas w dostrzeganiu tego jedynego w swoim rodzaju sposobu obecności Boga przy nas. Mówiąc dokładniej: chodzi o odkrycie życia Chrystusa w sobie, faktu, że nie tylko ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Zostałem z Chrystusem przybity do krzyża (Św. Paweł). I nie może być inaczej, gdyż w istocie taka jest natura chrześcijańskiej egzystencji. Już na chrzcie zostaliśmy bowiem zanurzeni w Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Zostaliśmy w związku z tym włączeni w Jego cierpienie i On teraz cierpi w nas (ale także w nas zmartwychwstaje i dzięki Niemu możemy zmartwychwstawać). Wiele razy Jezus mówił o tym, że identyfikuje się z doświadczonymi bólem. Nabożeństwo drogi krzyżowej ma nam pomóc zrozumieć prawdę tych słów Chrystusa: ma mi pomóc odkryć Chrystusa, który idzie poprzez moje życie i niesie ze mną mój krzyż. ” – www.deon.pl 

 

 

 

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż…

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez…

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i…

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez…

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez…

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś…

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i…

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,…

Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,…

Stacja XIV

Pan Jezus złożony w grobie Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,…

Stacja III

Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,…

Stacja VI

Weronika ociera twarz Jezusowi, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez…

Stacja IX

Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i…

Stacja XII

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś…