Zapraszamy do udziału w Jerozolimskiej Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa)

„Droga krzyżowa wprawia nas w dostrzeganiu tego jedynego w swoim rodzaju sposobu obecności Boga przy nas. Mówiąc dokładniej: chodzi o odkrycie życia Chrystusa w sobie, faktu, że nie tylko ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Zostałem z Chrystusem przybity do krzyża (Św. Paweł). I nie może być inaczej, gdyż w istocie taka jest natura chrześcijańskiej egzystencji. Już na chrzcie zostaliśmy bowiem zanurzeni w Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Zostaliśmy w związku z tym włączeni w Jego cierpienie i On teraz cierpi w nas (ale także w nas zmartwychwstaje i dzięki Niemu możemy zmartwychwstawać). Wiele razy Jezus mówił o tym, że identyfikuje się z doświadczonymi bólem. Nabożeństwo drogi krzyżowej ma nam pomóc zrozumieć prawdę tych słów Chrystusa: ma mi pomóc odkryć Chrystusa, który idzie poprzez moje życie i niesie ze mną mój krzyż. ” – www.deon.pl 

 

 

 

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż […]

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez […]

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i […]

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez […]

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez […]

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś […]

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i […]

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, […]

Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, […]

Stacja XIV

Pan Jezus złożony w grobie Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, […]

Stacja III

Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, […]

Stacja VI

Weronika ociera twarz Jezusowi, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez […]

Stacja IX

Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i […]

Stacja XII

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś […]