Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

I Komunia

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU SPOWIEDZI
I PIERWSZEJ  KOMUNII ŚW. 

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu na spotkaniu organizacyjnym.
Uroczystość Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii dla dzieci z naszej parafii odbędzie się w II niedzielę maja, czyli 13 maja 2018 r.  w Bazylice Mariackiej o godz. 12:00.

Do księdza przygotowującego do sakramentów należy dostarczyć:

  • świadectwo chrztu dziecka (zwolnieni są ci Rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii).
  • pisemną zgodę na przygotowanie i udzielenie sakramentów jeśli dziecko pochodzi z innej parafii.  (Dzieci zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski powinni przystąpić do w.w. sakramentów w parafii zamieszkania, a nie z tzw. „szkołą”)

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00 w Kaplicy Królewskiej. Msza św. o godz. 11:00 jest dostosowana do dzieci szkolnych. Po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje dla rodziców.

Katechezy sakramentalne dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. w roku szkolnym 2017/2018 odbywają się w czwartki godz. 16:30 w salce katechetycznej domu parafialnego. Dzieci na katechezę sakramentalną powinny przynosić zeszyt (16 kartkowy w kratkę) oraz książeczkę do nabożeństwa pt: „Z Panem Bogiem” wydawnictwa Bernardinum.

Na pierwszym spotkaniu 11 czerwca 2017 r. ustalono, że strojem dzieci komunijnych będzie tradycyjna, skromna jednolicie biała sukienka i ciemny garnitur oraz biała koszula.

Dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.  w wymiarze parafialnej  katechezy sakramentalnej będzie przygotowywał ks. Piotr. Kontakt: p.libiszewski@bazylikamariacka.pl

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE:

  • z dnia (10.09.2017): Dzieci zapraszam na katechezę 21 września (czwartek) na godz. 16:30 do salki katechetycznej.
  • z dnia (12.06.2017): Kolejne spotkanie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się 10 września 2017 w salce katechetycznej domu parafialnego po mszy św. o godz.11.00. Proszę o przyniesienie metryki chrztu dziecka, jeśli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii.
  • z dnia (26.05.2017): Zapraszamy rodziców uczniów kl. II na spotkanie organizacyjne przed I Komunią św. w niedzielę 11 czerwca po mszy św. o godz, 11.00 do Kaplicy Królewskiej.

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

46 ludzie podążają BMWNMP

Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: