Dyspensa od niedzielnej Mszy św.

Mając na uwadze zdrowie i życie ludzkie Metropolita Gdański zwalnia od obowiązku niedzielnej Mszy św do 29 marca:
– osoby w podeszłym wieku,
– osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osoby, które czują obawę przed zarażeniem.