Fotograf Gdański – Pan Dariusz Kula wykonał zdjęcie dachu Bazyliki z lotu ptaka.

Wygląda imponująco!

 

 

 

Prace wykonywane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.