W trakcie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym na obrazach ilustrujących sceny stworzenia świata z Księgi Rodzaju konserwatorzy odkryli dawne przemalowania i inskrypcje. Wykonano zdjęcia Rtg oraz zdjęcia w świetle UV, które uczytelniły przemalowania. Poniżej prezentujemy efekty.

 
 

Obraz Stworzenie istot wodnych i ptactwa

1. Obraz w ramie, stan przed konserwacją (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

2. Zdjęcie w świetle dziennym, w górnej partii tła widoczne pod warstwą malarską zarysy zamalowanych inskrypcji (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

3. Zdjęcie w świetle UV pokazujące zakres przemalowania (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

4.Zdjęcie Rtg uczytelniające zamalowane inskrypcje (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

 

Obraz przedstawiający Stworzenie  morza i lądu

 

1. Całość w ramie, stan przed konserwacją (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

2. Obraz w świetle dziennym (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

3. Obraz w świetle dziennym, fragment z widocznymi zamalowanymi inskrypcjami (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

4. Zdjęcie Rtg uczytelniające zamalowane inskrypcje (fot. Anna Wąsowska-Owsiany).

 

Prace wykonuje zespół konserwatorów pod kierownictwem pana mgr Krzysztofa Owsianego.
 
 
 
 
Prace konserwatorskie są realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.