Członkowie Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich spotkali się na wspólnej modlitwie w kaplicy św Kosmy i Damiana w kościele mariackim.

Od 1997 roku członkowie gdańskiego oddziału Towarzystwa Chirurgów na powrót wrócili do tradycji która towarzyszyła chirurgom gdańskim aby spotykać się na modlitwie w swojej kaplicy. Tradycja ta została reaktywowana dzięki osobistemu zaangażowaniu śp. Profesora Zdzisława Mariana Wajdy rektora Akademi Medycznej w Gdańsku.

Kaplica św Kosmy i Damiana to skromna i niewielka Kaplica która znajduje się po prawej stronie od wejścia do kościoła mariackiego z ulicy Mariackiej. Kaplicą św Kosmy i Damiana od początku opiekowali się gdańscy chirurdzy.
Znajdował się w niej piękny maryjny tryptyk. Cech chirurgów utrzymywał dwóch księży odprawiających dla nich nabożeństwa przeznaczając na to 28 marek.
Było tak do czasu, kiedy w Gdańsk który uległ wpływom reformacji i pojawił się zakaz odprawiania nabożeństw .
W kaplicy znajdował się specjalny skarbczyk w którym przechowywano cenne dokumenty Cechu między innymi uchwalony statut z 1522 r.