Rodzina rodzinie

Podczas Mszy św. w 1. rocznicę śmierci śp. Prezydenta Pawła Adamowicza na tacę zebrano kwotę 10 018,65 złotych i 50 euro. Pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie programu Rodzina Rodzinie realizowanemu przez Caritas Polska. Przez okres 12 miesięcy pomocą materialną zostanie objętych 5 rodzin. Dziękujemy wszystkim za złożoną ofiarę. ——————————- więcej

Continue reading