Nowy album o Bazylice Mariackiej

„Bazylika Mariacka. Korona Gdańska” to tytuł najnowszej publikacji poświęconej kościołowi Mariackiemu.  Nie jest to opracowanie naukowe, ale album poświęcony zabytkowi.  Znajduje się w nim wiele fotografii autorstwa Pana Dariusza Kuli ukazujących piękno architektury i cennego wyposażenia. Zdjęcia prezentują zabytki w pełnej formie oraz ich ciekawe detale, które często są niezauważalne.

Continue reading