Zalecenia Kurii Metropolitalnej Gdańskiej w związku z epidemią koronowirusa.

  Zalecenia Kurii Metropolitalnej Gdańskiej w związku z epidemią koronowirusa.   1. W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa w imieniu Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, zachęcamy duchowieństwo i wiernych Archidiecezji Gdańskiej do ufnej i gorliwej modlitwy błagalnej o uchronienie od grożącego nam niebezpieczeństwa epidemii. Zalecamy, aby

Continue reading

Ołtarz Trójcy św. powraca do Bazyliki

Dzisiaj był wielki dzień. Wspólna modlitwa wiernych parafii ewangelickiej i przedstawicieli parafii Mariackiej z Gdańska w kościele św. Jana w Berlinie zapoczątkowała podróż powrotną do kościoła mariackiego w Gdańsku gotyckiego ołtarza Tron Łaski. Zarówno predella, która 60 lat znajdowała się w kościele św. Jana w Berlinie jak i nastawa w

Continue reading

Powrót po 75 latach- gotycki ołtarz Pietas Domini wraca do kościoła Mariackiego

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Unią Kościołów Ewangelickich w Kościele Ewangelickim w Niemczech, reprezentowaną przez Panią Biskup Petrę Bosse-Huber, a parafią kościoła Mariackiego w Gdańsku reprezentowaną przez Proboszcza ks. Prałata Ireneusza Bradtke 1 marca 2020 roku rozpoczyna się podróż powrotna do kościoła Mariackiego w Gdańsku jednego z najcenniejszych gotyckich ołtarzy,

Continue reading

Rodzina rodzinie

Podczas Mszy św. w 1. rocznicę śmierci śp. Prezydenta Pawła Adamowicza na tacę zebrano kwotę 10 018,65 złotych i 50 euro. Pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie programu Rodzina Rodzinie realizowanemu przez Caritas Polska. Przez okres 12 miesięcy pomocą materialną zostanie objętych 5 rodzin. Dziękujemy wszystkim za złożoną ofiarę. ——————————- więcej

Continue reading

PLAN KOLĘDY 2019/2020

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2019/2020 (Kolęda rozpoczyna się w dniach od poniedziałku do piątku od 16:00, a w sobotę i niedzielę oraz 6.01 od 14:00).     Ks.Rafał Ks.Adam 27.12. Piątek   Ogarna 22/23; 24/25; 26; 27/28; 29/30; 31/32; 33/34; 35/36; 37; 39/41; 42/43; 44/45; 48-59; Ogarna 1;3/4; 5/6; 7;8/9;10;

Continue reading

Pokolenia dla Bazyliki

W niedzielę 15 grudnia podczas Mszy św. o godz. 12:00 zostały wręczone kolejne certyfikaty gwiazd.  Łącznie na sklepieniach Bazyliki jest ich już 285. Najwięcej znajduje się na sklepieniach nawy głównej, ale są też takie, które zdobią kaplice.  Akcja charytatywna “Pokolenia dla Bazyliki” trwa od 2016 roku. Jej celem jest wsparcie

Continue reading

Pokolenia dla Bazyliki

W najbliższą niedziele (15 grudnia) na Mszy św. o godzinie 12:00 odbędzie się 11. uroczystość wręczenia certyfikatów gwiazd.  W najbliższych dniach zawiesimy 14 nowych gwiazd. Na sklepieniach Bazyliki będzie ich łącznie 285. Najwięcej znajduje się na sklepieniach nawy głównej, część również w kaplicach bocznych.  Dziękujemy wszystkim donatorom i osobom wspierającym

Continue reading

Rocznica śmierci admirała Arendta Dickmanna

28 listopada była 392. rocznica śmierci admirała Arendta Dickmanna, który zginął w bitwie pod Oliwą.  Wartę tego dnia przy grobie admirała pełnili marynarze z 6. Ośrodka Radioelektronicznego im. Arendta Dickmanna w Gdyni.  Arendt Dickamnn urodził się w 1572 roku w mieście Delft w  Holandii. W Gdańsku zamieszkał w 1608 roku.

Continue reading